مدرسه کسب و کار فرادان با اتكا به یاری خداوند سبحان و بهره گیری از نیروی انسانی جوان، خلاق، متخصص و متعهد  در کنار اساتید برجسته ایرانی و خارجی، با بومی سازی دانش جهانی در پی‌ آن است تا با ارائه خدمات آموزشی ، پژوهشی و مشاوره ای با کیفیت، در زمره بهترین مدارس کسب و کار ایران قرار گیرد و با کمک به  رشد و ارتقای کسب و کار، به ایجاد فضای اقتصادی پویا و مثبت در کشور کمک نماید.