• افرادی که به دنبال شغل جدید، ارتقاء دانش و مهارت های شغلی، موقعیت دانشگاهی یا در حال شروع یک کسب و کار جدید هستند؛
  • صاحبان کسب و کارهای نوپا؛
  • مدیران؛
  • کارمندان؛
  • سازمان ها و موسسات دولتی و خصوصی؛
  • دانش پژوهان حوزه مدیریت، کسب و کار و بازاریابی؛
  • افراد و جوانان علاقه مند به ورود در حوزه ی کسب و کار( مدیریت، بازاریابی، فروش و . . . )