• برگزاری دوره های کاربردی و تخصصی کوتاه مدت و بلند مدت
 • ارائه خدمات مشاوره ای
 • برگزاری دوره های استارتاپی، سمینار،همایش
 • انجام خدماتپژوهشی در حوزه کسب و کار
 • انتشار مجله کسب و کار و کتب و جزوات
 • نیاز سنجی آموزش های لازم برای ارتقای کسب و کارهای گوناگوندر اکوسیستم کسب و کاری ایران
 • کمک به ایجاد و ارتقای کسب و کارهای نوپا در مناطق کمتر برخوردار در راستای مسئولیت اجتماعی موسسه

       ویژگی های خدمات فرادان

 • استفاده ازآخرین تجارب و دانش روز در تدوین محتوای آموزشی
 • خدمات مشاوره تخصصی شغلی
 • کادر متخصص و مجرب
 • بهره گیری از اساتید خبره و باتجربه در حوزه دانشگاه و صنعت
 • تدوین محتوا و سرفصل های جامع، کاربردی و منطبق با نیازها و ویژگی های خاص هر سازمان و موسسه
 • محیط استاندارد آموزشی و پژوهشی
 • انعطاف زمانی و مکانی در ارائه خدمات
 • صرفه جوئی در زمان با ایجاد حداکثر بهره وری
 • قیمت های مناسب و متمایز با سایر موسسات و شرکت های مشابه و برخورداری از تعرفه تخفیفات ویژه برای گروه های مختلف
 • برگزارکننده دوره های سفارشی و دوره های خصوصی در محل سازمان ها
 • برگزاری سمینارها و کارگاه های رایگان