معرفی دپارتمان

بیشتر ابعاد کسب و کار شما به بازاریابی و فروش موفق وابسته هستند. چتر گسترده بازاریابی روی تبلیغات، روابط عمومی، ترویج و فروش سایه می‌اندازد. برای اینکه یک کسب و کار به موفقیت برسد، محصول یا خدماتی که ارائه می‌ شود باید به خریداران بالقوه شناسانده شود. چنانچه کسب و کار شما در جامعه شناخته‌شده نیست و قبلاً با مشتری ارتباط برقرار نکرده است، در این صورت برای ایجاد آگاهی نسبت به محصول یا خدمات خود باید از راهبردهای بازاریابی استفاده کنید. بدون بازاریابی، مشتریان بالقوه شما هرگز از آنچه کسب و کار شما ارائه می‌دهد اطلاعی نخواهند یافت و کسب و کار شما فرصت پیشرفت و موفقیت را پیدا نخواهد کر

با توجه به شرایط مذکور و اهمیت بسیار بالای موضوع بازاریابی و فروش در دنیای کسب و کار امروز، مدرسه کسب و کار فرادان در جهت ارتقا دانش مارکتینگ کشور و کمک به دارندگان کسب و کار اقدام به راه اندازی دپارتمان بازاریابی و فروش با دو بخش مشاوره و آموزش نموده است تا بتواند از این طریق به بهبود قابلیت های شغلی، آشنایی با روش های نوین برند سازی، بازاریابی و فروش به شرکت ها و سازمان ها، کارآفرینان، صاحبان مشاغل خانگی و بنگاههای اقتصادی کوچک و ... کمک نماید.
دپارتمان بازاریابی و فروش
دوره ها
اساتید
نامتصویرتحصیلاتبیوگرافی کوتاهرزومه
احمد محمدی تصویر
عکس یافت نشد
دکتری