معرفی دپارتمان

تسلط بر مهارتهای ارتباطی در مراودات بین المللی به ویژه آشنایی با زبان تجاری از پیش نیازهای ورود به موقعیت های شغلی مناسب در اقصی نقاط جهان است. آشنایی با زبان های خارجی، امکان ارتباط با مشتریان و شرکای خارجی را فراهم می آورد و از جمله الزامات توسعه ی کسب و کار در دنیای نوین است. بدین منظور فرادان پس از تعیین سطح دانش پذیران، دوره ها و کارگاه هایی را با تمرکز بر نیازهای کاربردی کسب و کار های بین المللی برگزار می نماید:

 •   مکاتبات خارجی پیشرفته

 •   نگارنده متون اداری  انگلیسی

 •   نگارنده متون خارجی (آیین نگارش)

 •   برقراری ارتباط با دیگران به زبان انگلیسی  در سطوح  مقدماتی،متوسط، پیشرفته

 •  برقراری ارتباط با گردشگران به زبان انگلیسی

 •    برقراری ارتباط با گردشگران به زبان عربی

 •   راهنمای زائرین شهرهای مذهبی به زبان انگلیسی
 •   راهنمای زبان تخصصی گردشگری

 •   مترجم زبان فنی و تخصصی

 •   مترجم متون فنی و حرفه ای

 •   تربیت مربی زبان انگلیسی بزرگسال (TTC)

 •   تربیت مربی زبان انگلیسی کودکان (TTC)

همچنین فرادان کارگاه های آموزشی در مهارت های خاص انگلیسی و بازرگانی شامل  موارد ذیل را نیز برگزار می نماید:

Meeting,Telephoning, Presentation,  Negotiation, Marketing and advertising,Customer care and Socialising


 

 
دوره ها
اساتید