اهداف و ماموریت های موسسه فرادان

  • ارائه آموزش های تخصصی به روز و متناسب با نیازهای فضای کسب و کار کشور برای گروه مخاطبان مختلف شامل: مدیران، صاحبان و کارکنان کسب و کارها، استارت آپ ها، شرکت ها، سازمان ها، ادارات و کارجویان توسط اساتید متخصص و مجرب؛
  • به روز کردن توانمندی ها و مهارتهای شغلی مدیران و کارکنان شرکت ها و موسسات فعال در اکوسیستم کسب و کار کشور از طریق آموزش و به اشتراک گذاری تجربه؛
  • کمک به دانش آموختگان دانشگاه ها برای درک درست نیاز های بازار کار، با ارائه خدمات مشاوره ای و آماده کردن آنها برای بازار کار با خدمات آموزشی متناسب با علاقه، توانمندی و استعداد آنها؛
  • ارائه خدمات مشاوره ای به دانش پذیران، در راستای شناخت درست شخصیت شغلی، استعداد ها و توانمندی هایشان برای یافتن یا ساختن کسب و کاری که در آن بیشترین موفقیت و بهره وری را خواهند داشت؛
  • به اشتراک گذاری تجربه کسب و کارهای و کارآفرینان موفق ایران و جهان از طریق برگزاری همایش ها،کارگاه ها و انتشار کتب و مجله کسب و کار فرادان؛
  • تالیف، تامین و انتشار محتوای آموزشی متناسب با نیاز های اکوسیستم کسب و کار، مدیریت و نوآوری در کشور در قالب محتوای چند رسانه ای، کتاب و مجله؛
  • عمل به مسئولیت اجتماعی خود در قبال جامعه از طریق آموزش، مشاوره و اجرای پروژه های مختلف جهت ایجاد و توسعه کسب و کارها به همراه توانمند سازی مهارتی برای اقشار کم درآمد و مستضعف؛
  • ترویج و گسترش فرهنگ کارآفرینی و حمایت از تولید و ارائه خدمات با کیفیت در ایران