معرفی دپارتمان

توانمندی در عرصه مهارت های انجام امور مالی  و مهارت های لازم برای فعالیت های بازرگانی از مهم ترین نیاز های روز جویندگان کار و صاحبان کسب و کارها است. دپارتمان مالی بازرگانی موسسه فرادان ، با فراهم آوردن زیرساخت های آموزشی مناسب ، با همراهی اساتید مجرب و متخصص به ارائه آموزش های مالی بازرگانی با بهترین کیفیت آموزشی برای مخاطبان در سطوح مختلف می پردازد.
دپارتمان مالی بازرگانی
دوره ها
اساتید
نامتصویرتحصیلاتبیوگرافی کوتاهرزومه
کاظم وادی زاده تصویر
عکس یافت نشد
   رزومه
فردین منصوری تصویر
عکس یافت نشد
دکتری 
محمد نوریان اول نوقابی تصویر
عکس یافت نشد
دکتری